InformacijeKostrena

Rezultati 6. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Šesto ispitivanje kvalitete mora provedeno je na plažama Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i nadalje se ne preporučuje kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.