InformacijeKostrena

Rezultati 8. ispitivanja kvalitete mora

Na području Kostrene provedeno je osmo ispitivanje kvalitete mora.

Uzorci su uzeti uz plaže Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj, a provedeni monitoring pokazuje da je stanje nepromijenjeno.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje, more u Kostreni je izvrsne kvalitetete na svim lokacijama dok je u odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje stanje nepromijenjeno pa se i nadalje, odnosno do opoziva ne preporuča kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

Općina Kostrena je kao i u prethodnim ispitivanjima rezultate i zahtjeve za postupanjem uputila prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji i Ini.