Zanimljivosti

Slobodni mediji jedina su garancija društvenog pluralizma

Godine 1991. skupina afričkih novinara sastavila je popis principa slobodnih medija u Windhoeku u Namibiji s jednim ciljem – zaštite temeljnih prava slobodnog tiska. Popis je poznatiji pod nazivom Windhoeška deklaracija.

Upravo na godišnjicu Windhoeške deklaracije, dvije godine poslije, Opća skupština UN-a proglasila je Svjetski dan slobode medija, odnosno Svjetski dan slobode tiska. Od 1993. godine svake se godine 3. svibnja obilježava dan čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti slobode medija za osiguravanje društvenog pluralizma.

Svijest o važnosti slobode govora i tiska potrebno je jačati sve dok su i dalje prisutni napadi na novinare – kako fizički napadi i sankcioniranje, tako i psihološki pritisci.

Cilj Svjetskog dana slobode medija jest podsjetiti sve razine vlasti, od lokalne samouprave pa sve do najviših rukovodećih pozicija, o dužnosti poštivanja i održavanja slobode izražavanja mišljenja osigurano čl. 19. UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine. Članak glasi: “Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.”

Sloboda medija u Hrvatskoj

Osim UN-ove Deklaracije, i u Ustavu Republike Hrvatske stoji članak 38. koji također jamči slobodu mišljenja i izražavanja misli: “Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom. Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.”

Američka neovisna udruga Freedom house svrstala je Hrvatsku u kategoriju zemlje s „djelomično slobodnim“ medijima.