Kostrena

Statistika: Kostrena ima najviši indeks razvijenosti u Hrvatskoj

Indeks razvijenosti je prilagođeni prosjek standardiziranih društveno -gospodarskih pokazatelja definiranih Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Indeksom se mjeri stupanj razvijenost svih 556 jedinica lokalne i 21 jedinice područne (regionalne) samouprave kojima se kroz indeksirane vrijednosti određuje njihov međuodnos.

Iako je uvijek pri samom vrhu, Kostrena ovoga puta ima najviši indeks razvijenosti u Hrvatskoj, na drugom mjestu je Zagreb, dok je na trećem mjestu mala istarska Općina Funtana.

Na indeks razvijenosti utječu stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva, stopa obrazovanosti i indeks starenja.

U odnosu na zadnji objavljeni indeks iz 2018. godine, svi gradovi i općine u Hrvatskoj bilježe rast po svim ključnim pokazateljima što je u skladu s ciljevima Ministarstva regionalnog razvoja, da se u Hrvatskoj smanjuju regionalne razlike.