KostrenaOpćina - prijatelj djeceŠkolaVrtić

Svjetski dan djece

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Konvencija o pravima djeteta međunarodni je dokument Ujedinjenih naroda, a sadrži propisane univerzalne standarde koje bi države morale jamčiti svakom djetetu. Do sada je Konvenciju potpisalo 196 zemalja.

Zemlje potpisnice Konvencije time su pristale učiniti sve kako bi osigurale jednaka prava za svu djecu, a posebno pravo na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje bez ikakve diskriminacije.

Hrvatska narodna banka pustila je 19. studenoga ove godine u optjecaj novu prigodnu kovanicu od 25 kuna u povodu Međunarodnoga dana djeteta.

Općina Kostrena aktivno je posvećena unapređenju zdravlja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, sporta, kulture i drugih aspekata života djece i mladih, a ove godine donijela je odluku i o formaliziranju takva usmjerenja kandidaturom za prestižnu titulu općine prijatelja djece.

U galeriji pogledajte razne aktivnosti kostrenske djece u godini na izmaku.