KostrenaZeleni kantunić

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Od kada je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine predloženo njegovo obilježavanje, diljem svijeta se na ovaj dan progovara o temama vezanim uz vode.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obilježava Svjetski dan voda, podižući svjesnost o važnosti čiste i pitke vode ispravne za ljudsku potrošnju, ali i o neophodnosti vode kao bitnog elementa infrastrukturnog razvitka jedinica lokalne samouprave i Županije u cijelosti.

„Vrednovanje voda”, ovogodišnji slogan Svjetskog dana voda u fokus stavlja osobnu i kolektivnu odgovornost u razumijevanju neophodnosti opskrbe stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće te naglašava nužnost racionalnog djelovanja na osobnoj i kolektivnoj razini.

Opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom složen je zadatak u kojem ključnu ulogu ima kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, a koju za 293.349, odnosno 99.1% stanovnika Primorsko-goranske županije, obavlja Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju Zdravstveno ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Naša Županija raspolaže kvalitetnim vodnim resursima koji se koriste za potrebe vodoopskrbe, što potvrđuju i rezultati monitoringa izvorišta za 2020. godinu, budući da niti u jednom uzorku nisu pronađene povišene koncentracije mineralnih ulja, pesticida, policikličkih aromatskih ugljikovodika, detergenata, trikloretena, tetrakloretena i aromatskih ugljikovodika.

Stalni monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju važna je preventivna mjera u zaštiti zdravlja stanovništva i od posebnog je značaja zbog činjenice da zdravlje velikog broja ljudi izravno ili neizravno ovisi o zdravstvenoj ispravnosti vode. Navedeni Odsjek zadužen za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju tijekom 2020. godine ispitao je 874 uzoraka vode, od čega samo 3,55% nije odgovaralo Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, a najveći dio zdravstveno neispravnih uzoraka odnosio se na mikrobiološko onečišćenje.