InformacijeKostrenaZeleni kantunić

U siječnju 2023. Kostrena prelazi na novi sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”

Kostrena 30. siječnja 2023. uvodi novi sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata”. Korisnici koji još nisu preuzeli svoje individualne spremnike, to mogu učiniti do 3. prosinca u Reciklažnom dvorištu Urinj.

Komunalno društvo Čistoća na području Kostrene uvodi sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata” čime se omogućuje bolja kontrola nad vlastitim otpadom, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

Korisnicima u obiteljskim kućama dodijeljeni su individualni spremnici; zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton, žuti za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu. Volumen dobivenog spremnika određen je prema broju članova kućanstva. Korisnici će na kućnu adresu uz mjesečni račun za odvoz otpada, dobiti i letak s uputama i rasporedom odvoza za sve tri vrste spremnika.

Korisnici u višestambenim zgradama koristit će poluukopane spremnike na javnoj površini za koje će im biti dodijeljeni elektronički ključevi za korištenje spremnika za miješani komunalni otpad, papir i karton te plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu.

Na javnim površinama ostaju ekootoci sa zajedničkim spremnicima za prikupljanje otpadnog stakla, tekstila i ulja iz kućanstva.

Novi sustav prikupljanja otpada od korisnika zahtijeva i neke nove navike, prije svega odgovornije ponašanje prema vlastitom otpadu. Koliko je to teško postići i na koji način jedinice lokalne samouprave mogu pridonijeti uspješnoj uspostavi sustava, objašnjava direktorica KD Čistoća Jasnu Kukuljan.

– Novi sustav prikupljanja otpada će, jasno, u početku zahtijevati određeno vrijeme prilagodbe, odnosno stvaranje pozitivnih navika pri postupanju s otpadom kod dijela naših korisnika. Naime, ne treba zanemariti činjenicu da je i do sada dio korisnika odvojeno odlagao otpad u sustav spremnika na javnim površinama, dok ga je dio zanemarivao ili se prema njemu odnosio neodgovorno zbog čega smo i svjedočili često zaprljanim frakcijama vrijednih vrsta otpada ili stvaranju komunalnog nereda pored spremnika. Međutim, novi sustav izravno motivira svakog pojedinog korisnika na odvajanje vrijednih vrsta otpada, njegovo ispravno odlaganje te stvaranje što manjih količina preostalog miješanog komunalnog otpada, a čiji se odvoz i zbrinjavanje jedino i naplaćuje. Ukratko, što je manje odvoza miješanog komunalnog otpada, to su manji i konačni računi koje će korisnici plaćati za uslugu KD Čistoća. Novim sustavom korisnici dobivaju veću kontrolu nad vlastitim otpadom, ali preuzimaju i osobnu odgovornost kako će s njime postupati, a samim time i koliko će plaćati.  Uvođenje individualnog sustava pratit će edukativno-informativne aktivnosti i javne tribine na kojima se korisnike upućuje u ispravno i odgovorno postupanje s otpadom. Osim motivacije i edukacije korisnika, od presudne važnosti je angažman i suradnja s komunalnim redarima jedinica lokalne samouprave koji će utvrđivati sve eventualne nepravilnosti, a ne treba izbjegavati ni činjenicu da novi sustav predviđa kažnjavanje neodgovornog i nesavjesnog postupanja s otpadom.

– Novi individualni sustav prikupljanja otpada počiva ponajprije na individualnoj odgovornosti svih dionika sustava, ističe Kukuljan.

Uvođenjem individualnog sustava prikupljanja jedinice lokalne samouprave pridonose smanjenju ukupne količine miješanog komunalnog otpada, čime izravno pridonose očuvanju okoliša, a kostrenski načelnik Dražen Vranić smatra da će na ovaj način biti riješeno jedno od temeljnih komunalnih pitanja svake urbane sredine.

Želimo li Kostrenu razvijati kao modernu, urbanu sredinu, tada je odgovorno postupanje s otpadom jedno od elementarnih komunalnih pitanja pa vjerujem da će naši mještani novi sustav prihvatiti s odobravanjem. Dobar dio mještana već odvaja otpad, koristi reciklažno dvorište kao i druge načine zbrinjavanja koji su im ponuđeni od strane Općine jer je briga o okolišu važna i za kvalitetu stanovanja u Kostreni. Komunalni red na ulicama i javnim površinama možemo postići samo ako se zajednički potrudimo i preuzmemo odgovornost za vlastiti otpad. Novi sustav omogućit će nam da oslobodimo ulice i nogostupe od nehigijenskih spremnika i upravljamo troškovima zbrinjavanja vlastitog otpada, budući je sustav postavljen tako da će onaj tko odvaja otpad imati manje troškove od onoga koji to ne čini.

– Kao vrijedan dodatak sustavu Općina Kostrena je nabavila 600 kompostera koje besplatno mogu dobiti svi naši mještani koji imaju mogućnost kompostiranja na svojim okućnicama čime se želi utjecati na smanjenje količina bio otpada u miještanom komunalnom otpadu, a samim time i smanjiti pojava neugodnih mirisa.

– Briga o otpadu važna je i za turistički razvoj Kostrene jer je većini turista odvajanje otpada već odavno uobičajeno u njihovim domovima. S obzirom na sve pogubniji utjecaj čovjeka na okoliš i klimu, ne bi nam trebao biti manje važan ni osobni doprinos očuvanju okoliša i nastojanje da se što veće količine sirovina iz otpada recikliraju, a što manje toga završi na trajnom zbrinjavanju u odlagalištu, zaključuje Vranić.

Za više informacija na raspolagnju su slijedeći kontakti:
0800 99 99 00
info@cistoca-ri.hr
www.cistocarijeka.hr