KostrenaVrtić

Uspješno završeni pregovori Sindikata i Općine: Povećane plaće zaposlenicima vrtića!

Uspješno su završeni pregovori između Pregovaračkog odbora Općine Kostrena i Pregovaračkog odbora Sindikata obrazovanja, medija i kulture (SOMK), što će rezultirati potpisivanjem Kolektivnog ugovora za zaposlenike Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“. Općina Kostrena nije samo prihvatila sve zahtjeve Sindikata, već je napravila i dodatne iskorake u povećanju koeficijenta za zaposlenike s visokom stručnom spremom i pomoćno osoblje, u odnosu na Uredbu i zahtjeve Sindikata.

Pregovori su započeli u siječnju, s ciljem usklađivanja plaća odgojitelja s plaćama učitelja u osnovnim školama, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24), koja je stupila na snagu 1. ožujka ove godine.

Cilj potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora je valorizacija rada odgojitelja i ostalih zaposlenika vrtića kroz povećanje njihovih plaća i drugih prava čime će se osigurati i najkvalitetnija pedagoška skrb za svu djecu koja pohađaju vrtić „Zlatna ribica“. Tome će dodatno pridonijeti izgradnja nove zgrade vrtića u Pavekima u kojoj će biti dovoljan broj mjesta za svu djecu Kostrene i osigurana vrhunska predškolska skrb.

Općina Kostrena je tijekom pregovora prihvatila sve zahtjeve SOMK-a te dodatno povećala koeficijente za radna mjesta spremačica, kuhara, pomoćnih kuhara, administrativno-računovodstvenog radnika kao i odgojitelja i stručnih suradnika s visokom stručnom spremom. Osnovica plaće od 947,18 € s koeficijentom odgojitelja s višom stručnom spremom od 2,01 rezultira bruto plaćom od 1903,83 € za odgojitelje. Dodatno je usuglašeno da koeficijent odgojitelja s visokom stručnom spremom iznosi 2,06, a za stručne suradnike (pedagoga, zdravstvenu voditeljicu) s visokom stručnom spremom 2,07. Koeficijent za spremačice je utvrđen na 1,20 umjesto propisanih 1,06, za administrativno-računovodstvenog radnika na 1,46 umjesto 1,43, za kuhara na 1,40 umjesto 1,30 te za pomoćne kuhare na 1,30 umjesto 1,15. Ovim povećanjima koja je predložila Općina Kostrena, željelo se dodatno povećati prihode zaposlenika s nižim primanjima. Također su zadržani postojeći nadstandardi u pogledu ostalih materijalnih prava radnika koji se odnose na naknade plaća za vrijeme bolovanja, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja za svakog zaposlenika s uključenim sistematskim pregledom, božićnica u iznosu od 350 eura, regresa u iznosu od 350 eura, dara za dijete u iznosu od 140 eura te darova u naravi koji su veći od onih koji imaju zaposlenici u osnovnim školama i javnim službama, a ta prava su bila regulirana i dostupna zaposlenicima vrtića i prije, temeljem važećeg Pravilnika o radu.

Tijekom pregovora, koji uobičajeno traju nekoliko mjeseci, u jednom trenutku se u medijima stvorio dojam da su pregovori prekinuti te da je Sindikat zatražio početak postupka tzv. mirenja do kojeg nije došlo jer nije bilo potrebe, niti je nastalo bilo kakvo sporno pitanje koje bi se moralo rješavati u takvom postupku. Poštivanje svih zakonskih prava zaposlenika nikada ni na koji način nije bilo dovedeno u pitanje. Kao što je tijekom pregovora bilo više puta istaknuto, Općina Kostrena kao osnivač vrtića kontinuirano teži poboljšanju uvjeta rada za sve zaposlenike, bez obzira na njihovo članstvo u sindikatu. Uskraćivanje ili smanjivanje bilo kojih materijalnih prava nikada nije bilo u podlozi pregovora. Pregovori su u jednom trenutku zastali jer smo predložili Sindikatu da zatraže mišljenje nadležnog Ministarstva o primjeni nove Uredbe koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024. godine. Kada je Sindikat dostavio očitovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, a potom i revidirani  usklađeni zahtjev s tim očitovanjem a i u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, vrlo brzo smo postigli dogovor, čak i nadmašili tražena povećanja, rekao je načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić.

Potpisivanje Kolektivnog ugovora planirano je za sljedeći tjedan, s primjenom od 1. lipnja 2024. godine, čime će se regulirati plaće, materijalna prava te druga prava zaposlenika Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“.