KostrenaKreativaKultura

Vali poziva na EX TEMPORE

Udruga Vali iz Kostrene poziva keramičare, profesionalce i amatere, na EX TEMPORE koje slavi čaroliju keramike.

Novi EX TEMPORE održat će se 19. lipnja i to na lokaciji Glavani 82d, neposredno iznad Mirisnog vrta u Rasadniku – ovaj put rasadniku kreativnosti, ideja i keramičarskih čarolija. Radove će ocjenjivati stručni žiri i bit će podijeljeni u dvije skupine: na uporabnu i umjetničku keramiku. Za svaku se kategoriju dodjeljuju  prva i druga nagrada, prva iznosi 2.000,00 kn, a druga 1.000,00 kn.

U sklopu ovogodišnjeg EX TEMPORE radit će se raku za koji je potrebno donijeti predmete u biskvitu, a ispečeni se predmeti mogu natjecati za nagrade.

Propozicije

  1. prijava od 10:30 do 12
  2. tema – slobodna
  3. mogu se prijaviti do 2 rada nastala u protekloj ili tekućoj godini za svaku kategoriju
  4. rad mora biti potpisan
  5. uz rad mora biti priključena prijavnica s osobnim podatcima (ime i prezime, broj mobitela, naziv djela, tehnika izvedbe)
  6. nagrade se dodjeljuju u 17:30
  7. nenagrađeni radovi moraju biti odneseni do 20 sati
  8. nagrađene radove zadržava pokrovitelj i postaju njegovo vlasništvo
  9. organizatori ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu.