Kostrena

Velika ulaganja u zdravstvo, socijalu, obrazovanje, održivi razvoj, sport i kulturu

Više od 3,5 milijuna eura osigurano je u ovogodišnjem proračunu Općine Kostrena za potrebe u zdravstvu, socijali, obrazovanju, održivom razvoju, sportu i kulturi, a dodatnih gotovo pola milijuna eura Općina Kostrena osigurala je za financiranje različitih programa udruga i ustanova.

U Kostreni su ovih dana zaključeni svi natječaji za javne potrebe putem kojih se financiraju različiti programi u zdravstvu, socijali, obrazovanju, održivom razvoju i kulturi. Udrugama i ustanovama koje ih provode Općina Kostrena dodijelila je ukupno 138.705,00 eura dok je za programe sportskih udruga, rad Sportske zajednice, stipendiranje uspješnih sportaša, organizaciju manifestacije Sportaš godine, te razvoj lokalnog sporta osigurano izdašnih 388.000,00 eura.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Uz ovogodišnja kapitalna ulaganja u objekte predškolskog odgoja te u osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, približno 23.000,00 eura osigurano je za programe i radionice koje se provode u školi i vrtiću.

Zdravstvo i socijalna skrb

Hvalevrijedan  standard na području socijalne i zdravstvene zaštite, Kostrena će zadržati i ove godine. Za program zdravstva u proračunu je osigurano više od 120 tisuća eura iz kojih se financiraju različite potrebe mještana dok će se  iznosom od 10.600 eura financirati zdravstveni programi prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, vježbanja i pravilne prehrana u borbi protiv osteoporoze te savjetovalište za podršku teško oboljelima i njihovim obiteljima.

Za socijalne mjere različitih skupina korisnika u proračunu je predviđeno približno 250 tisuća eura, a s dodatnih 13.300 eura Općina će poduprijeti programe unaprjeđenja kvalitete života hrvatskih branitelja, školu ronjenja za djecu i mlade slabijeg imovinskog stanja, udrugu umirovljenika i udrugu invalida.

Promicanje kulture

Izdašna potpora osigurana je i za javne potrebe u kulturi i projekte udruga. Više od 291 tisuće eura osigurano je u proračunu za promicanje kulture i  turističkog razvoja, obilježavanje državnih blagdana, manifestacije, pomaganje župama i opremanje objekata u kulturi. S dodatnih 63.000,00 eura financirat će se održavanje  glazbenih večeri, glumačkih radionica i kampova, likovno stvaralaštvo, umjetničke intervencije u javnom prostoru, maškarana događanja, očuvanje antifašističke tradicije i obilježavanje Dana žena.

Održivi razvoj i zaštita okoliša

Približno 29.000,00 eura proračunskih eura osigurano je za ekološke akcije, edukativne radionice i promocija zdravog načina života, program Zlatnog ulišta, 5. Kostrena Mountain Trail dok se za sve ostale aktivnosti i programe koje se tiču zaštite okoliša i održivog razvoja na proračunskoj stavci našlo nešto više od 270 tisuća eura.

Uz navedene potpore, osigurana su sredstva i za proračunske korisnike Centar kulture Kostrena i Javnu ustanovu Narodna knjižnica Kostrena, koji svojim radom i projektima doprinose kulturnom razvoju i stoje iza organizacije brojnih programa i manifestacija.