Zanimljivosti

Zdravlje ne smije biti privilegija bogatih

Već se tradicionalno 18. travnja svake godine kako u Hrvatskoj, tako i u ostatku Europe obilježava Europski dan prava pacijenata. Dan je prvi put obilježen ne tako davne 2007. godine, a temelji se na dokumentu Europska povelja o pravima pacijenata iz 2002. godine – poznata još i kao Rimska povelja.

Pacijent je, prema definiciji, svaka bolesna ili zdrava osoba koja traži i/ili prima pomoć zdravstvenog radnika kako bi ostvarila zdravstvenu uslugu za očuvanje i unapređenje života i zdravlja, sprječavanje bolesti, liječenje ili zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Prava pacijenata

Temeljni dokument europskog zdravstvenog sustava jest Europska povelja o pravima pacijenata prema kojoj se pacijent postavlja u središte europskog zdravstvenog sustava – može se reći kako zdravstveni sustav postoji zbog pacijenata, a ne zbog samog sebe. Upravo su spomenutom odlukom uređena prava pacijenata, a kao najbitnija navode se pravo na informiranost, suodlučivanje, izbora zahvata i pravo na drugo mišljenje.

Pacijent, kao najranjiviji faktor zdravstvenog sustava, ima pravo na informacije o vlastitom zdravstvenom stanju, zdravstvenim uslugama koje su mu dostupne, novim znanstvenim istraživanjima i tehnologijama te jednako tako pravo na korištenje dostupnih zdravstvenih usluga.

Republika Hrvatska 2004. godine donijela je Zakon o zaštiti prava pacijenata koji jednako tako uređuje položaj pacijenta unutar hrvatskog zdravstvenog sustava. Današnjim danom obilježava se pravo na zdravlje svih članova društva te jasno daje do znanja kako ono ne može biti privilegija isključivo bogatijeg društvenog sloja.