Kostrena

Civilna zaštita – poziv zainteresiranim mještanima

U tijeku je Javni poziv za imenovanje povjerenika i popunjavanje tima postrojbe civilne zaštite našeg mjesta.

Općina Kostrena je pokrenula postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene te imenovanja povjerenika i zamjenika civilne zaštite. Sustav civilne zaštite Općine Kostrena jest sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Mjere su civilne zaštite jednokratni postupci i zadaće koje provode operativne snage sustava civilne zaštite kroz prevenciju, pripravnost i reagiranje, a to su: evakuacija, mobilizacija, žurna pomoć, prva pomoć, sklanjanje, uzbunjivanje i obavješćivanje, zaštita i spašavanje, zbrinjavanje, asanacija, zaštita životinja i bilja…

Za mještane Kostrene u dobi od 18 do 65 godina

Operativne snage sustava civilne zaštite čine: stožer civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Javni poziv upućen je svim zainteresiranim mještanima Kostrene oba spola, starosne dobi od 18 do 65 godina života, da sudjeluju u sustavu civilne zaštite Općine Kostrena i prijave se na dužnost povjerenika ili zamjenika povjerenika civilne zaštite, odnosno člana postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Svojim uključivanjem u sustav civilne zaštite doprinosite kreiranju sigurnog, altruističnog i uključivog društva s ciljem međusobnog pomaganja i organiziranog djelovanja u slučajevima prirodnih, tehničkih, tehnoloških, zdravstvenih, klimatskih i drugih nepogoda.

Javni poziv otvoren je do popunjavanja broja povjerenika postrojbe, najkasnije do 21. studenoga 2022.

Zainteresirani mještani mogu se javiti osobno u Općinu Kostrena, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, e-poštom na anita.gregov@kostrena.hr  ili poštom na adresu Općina Kostrena, Stožer civilne zaštite Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/209-072, a u prilogu su tekst Javnog poziva te Obrazac za prijavu.

Zapovjednik postrojbe Civilne zaštite Kostrena Dražen Soldan i načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić