Da se ne pozabi

Jurjevo – dan od lulanja

Ovo su dani od Jurjeva, blagdana sv.Jurja, a to je bil za nas, dicu, dan od lulanja.

Se ča san stareja, misli mi se češće lete nazada, va djetinjstvo i mladost. Proliće ili pramaleće kako su govorili stari ljudi; dugi dani, lipo vrime, se puno friškoga zelenila, rožice seh kolori, vrti skopani i posajeni, onaj lipi, posebni miris prolića va zraku.

Dan od lulanja

Na Jurjevo je bil običaj lulanja. Lulali smo se mi i seh drugeh dan, ma na Jurjevo posebno. Na granu od oreha ili nekoga drugoga stabla: gangulića, šeštila, kostanja ili pak na neš drugo ča je bilo prilično za to, obesila bi se zimbuljka. Ako si bil z malo bogateje familje, lipa, prava od drva, a ako ne, onda od običnoga debeloga špaga ki bi se prehitil preko grane i med njegove dve strane bi se inkaštrala daska na ku si se posel i lulanje je počelo. Neki su se voleli lulat pomanje, a neki tako jako da su leteli do neba pa te ih bilo stah i gljedat.

Taj dan od Jurjeva uz lulanje su se kantale  i starinske pesmice keh se skoro više i ne spamećivan, ali san ipak tri zapametila; jedna ka se kantala vavek baš na Jurjevo je hodila ovako: „Ito, ito itrko i to malo pero ko je poletelo va glavansko selo“ ili va lucijansko, žukniško, rožmansko već va ken selu se lulalo i kantalo. Pa onputa se kantala i ova: „Lula letina jutra Margaretina, a prekjutra Anina teče gospa z malina“. Zapametila san i ovu: „Lula ,lula, ki se to zimbulja, Kuzma i Mikula“. Pojma niman zač Margaretina i Anina gospa z malina, zač se zimbuljaju Kuzma i Mikula, ali tako smo kantali.

I tako je lulanje trajalo celi božji dan i orilo se na se strane, po cele Kostrene.

Ki bi došal, taj se lulal

Na Jurjevo su se si lulali, ma lulali smo se mi i drugi dani, a ne samo na Jurjevo. Spamećivan se da je va Glavani, na ceste za Mažeri spred kuće od tete Zorke Glažar Adžidabije, na jednen velen kostanju (me par da je još živ) bila obešena zimbuljka od špaga i daske celo leto, a ne samo za Jurjevo. Reklo bi se da je to bila „komunska“ zimbuljka. Ki bi došal, taj se lulal va sako doba dana i godišća. Po jutro su to najveć bile miće dičica z mamamin i nonamin a zapolnen i predvečer mlađarija, reklo bi se danaska „tinejdžeri“. Eeee, ma onda se ni samo lulalo, nego su se delale i sakakove nemotarije ke su već padale na pamet. Dogovarale su se i razne „akcije“ kako, na primjer, poć krast grožđe ili jabuke va Filipov vrt ili premešćivat važi z rožicamin z jednoga privrata na drugi.

Va Glavaneh je bilo još jedno sastajalište za mlađariju, na Vaške, ma o tomu jedan drugi put. Evo, tako je zgljedalo Jurjevo mojega djetinjstva i mladosti polovicun pasanoga vjeka. Da se ne pozabi…