Kafé

Proizvod farmaceuta: Coca-Cola

Priča o razvoju Coca-Cole započinje još 1886. godine kada John S. Pemberton, farmaceut iz Atlante, stvara novi pripravak koji će vrlo brzo pokoriti svijet.

Pripravak koji je Pemberton razvio temelji se na kombinaciji dviju različitih biljaka: Erythroxylum coca (biljka koka) i Cola acuminata (biljka kola). Kao što se iz samog naziva može pretpostaviti, biljka koka kao jedan od sastojaka sadrži alkaloid kokain koji se tijekom 19. stoljeća upotrebljavao kao analgetik i anestetik.

U plodu druge biljke, biljke kole, nalazi se kofein koji je također u to vrijeme imao svoju ulogu u medicini i farmaciji. Pemberton je novi napitak razvijao s ciljem da dobije lijek za liječenje tzv. „osnovnih tegoba“. Jednostavnije rečeno, danas bismo rekli kako je Pemberton za cilj imao razvitak novog analgetika.

Od analgetika do najpoznatijeg svjetskog napitka

Međutim, novi napitak doživio je ogroman uspjeh – ali ne kao lijek, nego kao napitak. Stoga se počeo razvijati i oglašavati kao bezalkoholno piće u koje je dodan i CO2 radi dobivanja mjehurića. Godine 1903. iz recepture je uklonjen kokain i od tada se napitak temelji na šećeru, vodi i kofeinu. Uskoro dobiva i naziv prema dvjema biljkama koje su korištene u originalnoj recepturi: Coca-Cola.

O razmjeru uspjeha novog bezalkoholnog pića najbolje svjedoče brojke. Potrošnja 1890. godine iznosila je otprilike 35.000 litara da bi 1900. godine narasla na čak 1,5 milijuna litara. Velika potrošnja odjednom je stvorila ogromne potrebe za biljnim sirovinama. Stoga se počinju saditi biljne plantaže na području Dallasa, Los Angelesa i Philadelphije.

U sljedećim godinama kompanija, osnovana 1892. godine, sve više raste. S područja Sjedinjenih Američkih Država uskoro se širi na prostor Kanade da bi zatim došla i u ostale dijelove svijeta. Za vrijeme rata Coca-Cola nije mogla izvoziti staklene bočice u Koreju. Kako bi doskočila tom problemu, prva na svijetu razvija bezalkoholni napitak u limenim bočicama s vlastitim otvaračem koji se počinje naveliko primjenjivati.

Godine 1946. otkupljuje prava na Fantu, drugo bezalkoholno piće koje je razvijeno na području tadašnje Njemačke. Nešto kasnije, 1978. godine, postaje prva kompanija kojoj je dopuštena prodaja hladnih pića na području Narodne Republike Kine.

Tako je Coca-Cola od pokušaja osmišljavanja novog analgetika postala jedan od najprepoznatljivijih brendova i najprodavanijih bezalkoholnih pića na svijetu.

Naslovna fotografija preuzeta s: 
https://visualdiplomacyusa.blogspot.com/2019/11/artist-of-day-november-28-haddon.html