Kafé

Sigurnost pacijenta na prvom mjestu

Sama riječ pacijent označava osobu koja se liječi – bolesnika, međutim, iako smo ju preuzeli iz njemačkog jezika, potječe iz latinskog u kojem patiens znači strpljiv, strpljenje, patnju.

Sigurnost pacijenta aktualna je tema ne samo u ozračju epidemije nego i uopće, od trenutka kad se osoba nađe u poziciji pacijenta. Sigurnost je imperativ kvalitetne zdravstvene skrbi i prioritetno područje zdravstvenog sustava. U svibnju 2019. godine, 72. Skupština Svjetske zdravstvene organizacije podržala je Svjetski dan sigurnosti pacijenata i njegovo obilježavanje svake godine 17. rujna.

U Nacionalnom programu za sigurnost pacijenata 2019. – 2023. ističe se poruka tzv. Tokijske deklaracije, odnosno Trećeg globalnog sastanka o sigurnosti pacijenata: Predanost radu na poboljšanju sigurnosti pacijenata na globalnoj i nacionalnoj razini kako bi se do 2030. godine smanjili svi neželjeni događaji koji se mogu izbjeći, kao i rizici za neželjene događaje kod svih pacijenata i općenito svih onih koji dolaze u kontakt sa zdravstvenim sustavom, bez obzira tko su i gdje žive.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti pacijenta jest podizanje globalne svijesti o sigurnosti pacijenata i poticanje aktivnosti za što sigurniju zdravstvenu skrb u cijelom svijetu.

Obrazovanje i osposobljavanje zdravstvenih radnika na području sigurnosti pacijenata sprečava neželjene događaje

Razvoj znanosti i tehnologije omogućio je primjenu novih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti i time zdravstvena skrb postaje sve složenija, ali su se povećale i mogućnosti pogreške. Statistika pokazuje kako se neželjeni događaji, koji za posljedicu imaju nenamjernu štetu za pacijenta nanesenu pogreškom tijekom liječenja, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pojavljuju u 8 % do 12 % hospitaliziranih pacijenta, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u 4 od 10 pacijenata.

Nedovoljna sigurnost pacijenata predstavlja i visoki trošak za zdravstvo. Prema podacima iz država OECD, prosječno 15% bolničkog troška je izravno rezultat neželjenih događaja.

Dobra vijest je da se u okruženju visoke razine kulture sigurnosti pacijenta može spriječiti više od 50% neželjenih događaja. Prepoznata područja koja zahtijevaju dodatne napore i aktivnosti su obrazovanje i osposobljavanje zdravstvenih radnika u području sigurnosti pacijenata, osnaživanje pacijenata, podizanje svijesti o sigurnosti pacijenta i stalan razvoj kulture sigurnosti i učenja na greškama.