Da se ne pozabi

Šušte i štramaci

„Nisu to ona vremena“, kanta Silvana z „Bonace“, i nisu. Bila su to teža i teška vrimena va keh su živeli naši stari i mi njin danas moremo bit zafalni i ne pozabit. Pa tako ja neki dan šećen po jednoj butige od štramaci i mobilje. Toliko je toga za zbirat da na kraju ne znaš ča biš zibral i kupil.

Zmučiš se oko toga: ono ni dobra boja, onaj je predug, onaj drugi pak preširok, neće ti stat ni va postelju a morda ni va kamaru i onda si na čudu. Naši stari nisu imeli teh problemi. Onda su se i ormari i postelje i štramaci delali  pu tišljari a  ne kupovali. Jedan od teh je bil i moj nono Nino i se ča san drveno od onoga vrimena sačuvala, je on storil.

Neki jako dobri i priznati tišljari bi na jednen skrivenen mestu na ormaru ili postelje, odzada, sa strane ili tako nekako, urezali svoje ime. To san otkrila komać neki dan kad se jedan od teh stareh ormari moral premestit na jedno drugo mesto.

Današnji štramaci, to se danaska reče „jogi madrac“, imaju jako malo toga z nekadašnjemin; ovi današnji su „dva u jedan“, spojeni su šušta i štramac se va jedno. Lipo, ni oko njih puno posla. Staviš zgor njega „nadmadrac“ da se lipje spi, a govore i zdraveje (a ča je danas zdraveje?). Kad se štufaš jednoga i drugoga, lipo se hitiš ća (ili popelješ va reciklažno dvorište) i greš kupit se novo i gotova maša.

Se se ručno delalo

E, ma to „va ona vremena“ ni bilo tako lahko. Onda su šušta i štramac bili saki za se, šušta zdola a na njoj štramac. Šušte su ovako nekako zgljedale: okvir od drva ki se je inklaštral va okvir od postelje, a va njemu su bile posložene šušte, onuliki broj koliko je trebalo, pa su se te šušte zajedno zavezale z debelen špagon da se ne miču. Zgor sega toga se dobro protegnula tvrda roba ka je bila jušto za to i ona se zabila z vanjske strane drvenoga okvira. Na šuštu je onda došal štramac ki se isto delal ručno i to su znale delat samo neke ženske. Štramaci su najčešće bili od vune i to se zvalo oguljki. Oni su se onda stavili va robu ka je bila slična onoj na šušte samo malo fineja ali je isto morala bit čvrsta. Onda se se to moralo storit tako da se na ten more spat pa se štramac onda ručno zašil i lipo formiral. Za to je postojal i posebni alat, čvrsta deblja trejina i posebna debela igla ka je va presjeku bila trokutasta. Te su igle znale bit i polukružne (kako kirurške) da se šnjimin lakše barata. Tako se šijuć formiral štramac iste forme kako današnji. To je onda došlo na šuštu i tako se onda moglo lipo spat. Puno domaćic je na štramac stavljalo kakovu već duperanu deku da se malo očuva štramac. Zgor sega toga je došal dolnji lancun, a se je najveć bilo visoko pa su se morali prtit na postelju.

Pranje – veli posal

Ma nakon nekoga vrimena štramac se je ipak ublatil (ko da su se oni prali saki dan), a i oguljki su se onako nekako skupili va gnjoci pa je se to trebalo razčohat, oprat i popravit. To pak je bil veli posal; štramac se moral sav rasparat, znet oguljki, razčohat ih, oprat i osušit; a isto tako i roba od štramaca. Za taj posal se moralo potrošit i po par dan pa se za to vrime zmešal i sakidašnji život familje. Sav taj posal oko štramaci su znale samo neke ženske, najčešće one ke su ih znale i šit. Šnjimin se moralo dogovorit kad moru doć teh tri, četiri dani da bi se se to storilo. Oguljki bi se oprali na ruke, naravski aš makine još onda nisu postojale, a to je bilo jako teško. Onda su se rastegnuli vanka z kuće kade se ih moglo rastegnut da se čin brže osuše, a to je najviše bilo na privratu ili šterne ili kade je već bilo zgodno. Moralo se računat i na vrime, da bude suho i sunčano pa se to najčešće delalo po letu. Va to vrime se morala oprat i osušit i roba od štramaca. Kad je sav ovaj posal bil gotov, moral se opet zašit štramac kako da je od novoga. I va najboljen slučaju to je trajalo tri, četiri dani, a kiput i više. Šilica ka je to delala, je najčešće teh par dan bila va familje pa se tamo i hranila, a i spala ako je bila zduga.

Moja familja je imela sriću aš je naša suseda teta Razma Sablić to lipo znala delat pa je bilo lakše. Ma sejedno je teh dan se bilo podređenu tomu poslu.

I sad zamislimo kako su to delale naše mame i none va „onen vremenu“. A namin je danas štufno poć kupovat novi „jogi madrac“ aš moraš obać par butig da najdeš štramac ki ti paše i ki ti se pijaža.

Pa neka se ne pozabi i da današnji mladi znaju kako je to nekad bilo.