KaféZanimljivosti

Svjetski dan očuvanja energije: jesmo li energetski učinkoviti?

Više od milijarde ljudi širom svijeta živi bez pristupa struji, a upotreba sunca i vjetra kao čistih energenata još je uvijek vrlo mala.

Energetska učinkovitost podrazumijeva učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije. Energetski savjesno ponašanje važan je alat u borbi protiv klimatskih promjena te poticanju razvoja održivih društava.

Svjetski dan očuvanja energije

Često se dogodi da se energetska učinkovitost izjednačuje sa štednjom energije, terminom koji podrazumijeva odricanja, ali to je ujedno pokazatelj potrebe za adekvatnom edukacijom. Energetski učinkovito ponašanje ne narušava uvjete rada i življenja, a upravo je 5. ožujka proglašen Svjetskim danom energetske učinkovitosti s ciljem rješavanja energetske krize i promocije odgovornog ponašanja.

Energetska obnova DV “Zlatna ribica” odličan je primjer svjesnog očuvanja prirodnih resursa

Osim što je važno ukazati na činjenicu kako više od milijarde ljudi širom svijeta živi bez pristupa struji, ovim danom se želi podići svijest stanovništva o energiji, načinu njezine upotrebe i potrošnje te zaštiti okoliša. Ističući ulogu koju energija ima u unapređenju kvalitete života, pronalaze se pristupačni, pouzdani i moderni pristupu energiji.

Program održivog razvoja do 2030. pod naslovom „Promijeniti svijet” donesen je na sastanku UN-a o održivom razvoju i njime se utvrđuje skup globalnih ciljeva održivog razvoja koji su od 1. siječnja 2016. zamijenili milenijske razvojne ciljeve.

Mjere energetske učinkovitosti

Uvođenjem adekvatnih mjera za energetsku učinkovitost u objekte, ljudi smanjuju rasipanje energije. Neke od tih mjera obuhvaćaju sljedeće:

  • toplinsku izolaciju: vanjska izolacija, prozori i sl.
  • grijanje, hlađenje
  • ventilacija
  • korištenje električne energije u domaćinstvu – LED i štedljiva rasvjeta, kućanski aparati i dr.
  • planska priprema potrošnje vode i sl.

Racionalno koristeći energiju, možemo uštedjeti. Iako se na prvi pogled ne vidi, mjerama energetske učinkovitosti djelujemo pozitivno na okoliš. Upotrebom energije sunca, vjetra ili termalnih izvora smanjuju se emisije stakleničkih plinova i time se dugoročno smanjuje pritisak na okoliš.

Moć prirode: kanalizirana energija vjetra i neukroćena snaga munja i gromova