Zanimljivosti

Dijabetes: Edukacijom do bolje sutrašnjice

Svjetski dan šećerne bolesti najveća je javnozdravstvena kampanja na svijetu čiji je cilj podizanje svijesti o problemima, prevenciji i terapiji vezanima uz epidemiju šećerne bolesti.

Obilježava se 14. studenoga angažmanom Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation, IDF), a zahvaljujući svom djelovanju, dopire do više od milijardu ljudi u 160 zemalja diljem svijeta.

Javnozdravstvena kampanja provodi se od 1991. godine suradnjom IDF-a i Svjetske zdravstvene organizacije (engl. World Health Organization, WHO). Godine 2006. Ujedinjeni narodi donose rezoluciju kojom se 14. studeni proglašava Svjetskim danom šećerne bolesti (engl. World Diabetes Day, WDD).

Dva tipa šećerne bolesti

Postoje dva tipa šećerne bolesti – tip I i tip II. Dok kod tipa I dolazi do smanjene proizvodnje inzulina u stanicama gušterače i ne postoji mogućnost prevencije, tip II karakterizira smanjena osjetljivost mišićnih i jetrenih stanica na djelovanje inzulina te je usko vezan uz stil života pojedinca. Istraživanja su pokazala kako su sjedilački način života uz smanjenu fizičku aktivnost, pušenje, prekomjerno unošenje rafiniranih šećera te prehrana siromašna vlaknima, glavni rizični čimbenici razvoja dijabetesa tipa II.

Prema trenutačnim saznanjima čak 44 % odraslih osoba ima nedijagnosticiranu šećernu bolest, što bi značilo da gotovo 1 od 2 odrasle osobe ne zna da ima šećernu bolest. Očekivano, podatak se primarno odnosi na dijabetes tipa II

Godine 2021. na svijetu je bilo otprilike 6,7 milijuna smrtnih slučajeva uzrokovanih šećernom bolesti, a prema dostupnim podacima na svijetu čak 1 od 10 odraslih osoba boluje od ove široko rasprostranjene nezarazne bolesti. Veća prevalencija oboljelih vezuje se uz države s nižim bruto domaćim proizvodom – čak 3 od 4 osobe dolaze upravo iz zemalja u razvoju.

Smanjiti udio nedijagnosticiranih šećernih bolesti

Što se tiče statistike u Hrvatskoj, ona je jednako tako problematična. U našoj državi je otprilike 328.000 dijagnosticiranih slučajeva dijabetesa, dok se procjenjuje kako otprilike pola milijuna Hrvata boluje od šećerne bolesti. Stoga je provedba javnozdravstvenih kampanja neophodna kako bi se na vrijeme otkrili novi slučajevi te smanjio udio ljudi koji žive s nedijagnosticiranim dijabetesom.

Međunarodna dijabetička federacija postavila je dugoročni plan javnozdravstvenih kampanja u trajanju od 2021. do 2023. godine pod nazivom „Dostupnost zdravstvene zaštite“. Cilj trogodišnjih javnozdravstvenih kampanja jest unaprijediti zdravstvenu skrb milijunima ljudi diljem svijeta koji nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Ove godine provodi se kampanja pod nazivom „Edukacijom do bolje sutrašnjice“ čiji je cilj edukacijom najmlađih članova društva usaditi zdrave životne navike s ciljem prevencije nastanka ove teške bolesti.