Video

Videocrtica: Kostrena za Banovinu

Okom kamere 1. siječnja 2021. zabilježeno je ukrcavanje paketa pomoći za stradale u Banovini.