Brodovi

Obljetnica brodoloma jedrenjaka Fanny P.

Brik-škuner Fanny P. izgrađen je u Sušaku (Sussak) te 13. rujna 1867. upisan u upisnik brodova. Po tadašnjem mjerenju imao je 480 tona, a četiri godine kasnije premjeren je na 387 tona. Imao je devet članova posade.

Bio je u vlasništvu obitelji Mate (Matteo Paicurich, Costrena, u vlasništvu 16 karata) i Ignacija Pajkurića (Ignazio Paicurich, Costrena, u vlasništvu 8 karata) te Giuseppina Sandri, Buccari (u vlasništvu 6 karata).

Ignacije Pajkurić  iz Kostrene Sv. Barbare postaje zapovjednik sa samo 20 godina, a brodom su još zapovijedali Mate Thian Martin (Matteo Thian, Costrena) i Geremia Sandri, Fiume.

Brod je izgubljen 10. siječnja 1879. godine u brodolomu kod Cadiza.

Brik-škuner FANNY P. pod zapovjedništvom kap. Ignacija Pajkurića uplovljava u Maltu 1869. godine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Više o jedrenjacima čiji su vlasnici, u cijelosti ili djelomično, bili Kostrenjani iz Svete Barbare, može se doznati u knjizi “Zapisi iz povijesti Kostrene Sv. Barbare” kap. Igora Stipanovića te u knjizi “Kostrena pod jedrima” kap. Jura Suzanića, katalogu “Stari jedrenjaci” (autora N. Mendeša) uz istoimenu izložbu postavljenu 2000. godine u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeka te na web stranici Bratovštine sv. Nikole (sv. Barbara).

Zanimljivo je da je D. Prestint (Urinj) sudjelovao u postavi te izložbe s videosnimkom jedrilice tipa dingi (snimljeno u Žurkovu gdje je obnovljena) koja je 1998. donirana muzeju od Neve Razmilić i Mire Laškarin s Pećina. Izgrađena je 1935. u Martinšćici (prvi vlasnik Danilo Matović, član Jedriličarskog kluba Galeb) te da je likovni postav izložbe postavio Vladimir Biljan (Žuknica).