Video

Kostrena 2020.

Kako je protekla 2020. godina i što se događalo u Kostreni, pogledajte u filmu Općine Kostrena.